نمایشگاه تخصصی بین المللی صنعت ساختمان،آب و فاضلاب صنعت برق هرات_افغانستان
خدمات حمل و نقل کانتینری و یخچالی از ایران به کشورهای حوزه قفقاز
ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻭﻛﻴﻞ ﻭ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺠﺎﺭ ـ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻭﺣﺘﻲ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺍﻣﺮﻱ ﻋﺎﺩﻱ ﻭ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻭﺍﺯ ﺩﻻﻳﻞ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻴﺸﻮﺩ
۱۵% تخفیف بیشتر ثالث (علاوه بر تخفیف عدم خسارت )
تنها تولیدکننده پیروفسفات درکشورهستیم
مهندسین عمران ، آرشیتکت ها ، پیمانکاران و سرمایه گذاران مسکن
همراه شوید با شرکت حمل ونقل آسایش که مفتخر است از سال