صادرات صنایع دستی اکنون سالانه 150 میلیون دلار است.