صنعت ما: به گفته برخی کارشناسان، ماده ۶۵ مکرر یک برنامه پنجم توسعه که انتقال به کلانشهر‌ها را ممنوع کرده است ضد توسعه بوده است.
قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور از سوی علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی برای اجرا به حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور ابلاغ شد.
معاون اول رئیس جمهور: دولت ظرفیت استخدام ندارد
وزارت کار،تعاون ورفاه امور اجتماعی طی بخشنامه شماره بخشنامه ۲۵۳۹۹۴ مورخ ۹۵/۱۲/۲۸ حداقل مزد سال ۹۶ مصوب شورای عالی کار را ابلاغ کرد.
رای ۱۲۹۵ دیوان درباره پرداخت فوق العاده های بدی آب و هوا و محرومیت از تسهیلات زندگی :
صنعت ما: موضوع مجوز افزایش حداکثر امتیازات مواد (۶۵) ، (۶۶)، (۶۸) و (۷۱) فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تا پنجاه درصد در دستگاه های اجرایي
صنعت ما:جزييات نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و اصلاحات آن در لينك دانلود زير قابل دسترسي است.
نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در توضیحاتی گفت که مصوبه اخیر مجلس برای افزایش سقف حقوق مدیران برای رفع ایراد شورای نگهبان و در راستای جلوگیری از مهاجرت نخبگان بوده است.
بند ب ماده ۱۱۸ این لایحه به این شرح اصلاح شد: از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون کلیه مردان شاغل در قوای سه گانه، بخش های دولتی و عمومی غیردولتی که صاحب فرزند می شوند...
دیوان محاسبات کشور در نظر دارد نیروی انسانی متخصص مورد نیاز خود را از طریق آزمون کتبی، مصاحبه تخصصی و گزینش به صورت پیمانی از بین افراد بومی و ساکن استان ها( به جز داوطلبین استخدام در تهران و ستاد) استخدام کند.
صفحه  از ۴۹