آرشیو نظرسنجی
درخواست دانش آموختگان دانشگاه صنعت نفت از وزير نفت جهت استخدام:
كاملا منطقي است و بايد اجرا شود
51.9%
غير منطقي است و در شرايط كنوني امكان پذير نيست
22.15%
بشكل مشروط و باشرايط خاص امكان پذير است
25.95%
تعداد کل آراء : 289

با بازگشت کارمندان نفتی که تقاضای بازنشستگی پیش از موعد داشته اند:
درخواست دانش آموختگان دانشگاه صنعت نفت از وزير نفت جهت استخدام:
با انتشار ابلاغيه هاي حقوق و مزايا:
نقش تعيين كننده كسب و كارهاي آينده در ايران بر عهده:
آينده كسب و كار در صنعت نفت در اختيار: